Read Time:9 Minute, 45 Second

Har du et godt indeklima?

Hvad betyder indeklimaet egentlig for din familie? Find alle svarende i artiklen.

Mange folk snakket om dårligt indeklima og at man skal huske at lufte ud. Men hvad betyder indeklima egentligt? Og hvorfor er det så vigtigt? Disse spørgsmål og mange flere vil du få svar på i denne artikel. Først og fremmest kan vi slå fast, at indeklima består af mange forskellige ting som samlet gør, at vi enten føler os godt eller dårlig tilpas. Faktisk kan indeklimaet påvirke vores sundhed i mere eller mindre grad. Særligt børn og ældre er folsomme overfor indeklimaet.

Vi menesker opfatter alle indeklimaet forskelligt. Nogle kan lide når det er 24 grader og andre er bedst tilpas ved 20 grader. Ligeledes påvirkes personer forskelligt af støj og lys. Indeklima er således sammensat af flere ting og man kan inddele det i 4 hovedpunkter.

Artiklen kan indeholde affiliate-links der gør, at Teknikihjemmet.dk modtager en lille procentdel af fortjenesten hos vores samarbejdspartnere, hvis du vælger at handle hos dem.

1. Støj 

Støv kan give et dårligt indeklima ved vedvarende belastning. Du vil måske opleve hovedpine og følelsen af ikke, at kunne slappe af eller koncentrere dig. Ved længere varende belastning kan det også udvikles til stress.

Som regel kommer denne gene udefra og er derfor svær at påvirke. De meste kendte er støj fra hoved- eller motorvej og støj fra vindmøller. Det kan være udfordrende og i nogle tilfælde umuligt, at få nedbragt støjen udefra. Vindmøller er underlagt  vindmøllebekendtgørelsen, som foreskriver støjgrænser. Det betyder ikke, at møllerne ikke kan høres, men sikre blot at niveauet holdes under et det fastlagte. Ved flere større veje opføres der støjværn mod villakvarterer, men lige som bekendtgørelsen fjerner dette ikke støjen.

Hvis du oplever støj fra dit eget hjem eller naboen, er sandsynligheden for at fjerne eller mindske denne væsentligt større. Hver opmærksom på, at det altid anbefales du selv tager kontakt til naboen for at finde en løsning, inden du klager til kommunen.

 

2. Luftkvalitet

I mange danske hjem er luftkvaliteten ikke god nok. Luftens kvalitet er bl.a. en betegnelse for hvor forurenet luften er. Luften i boligen vil altid indeholde støvpartikler fra bl.a. hudskæl, pollen og mikroorganismer. Hvis du har gulvtæpper kan fibre herfra også findes i luften. Effektiv rengøring kan nedbringe niveauet af støvpartikler i luften.

Der er derudover nogle få ting vi måske gør hver dag, som særligt forurener vores bolig. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom når du:

 • Du har stearinlys tændt
 • Du laver mad
 • Du ryger indendørs
 • Du opholder dig længere tid indendørs uden udluftning

Det er bevist at stearinlys, mados samt rygning afgiver direkte skadelige partikler til luften. Du bør derfor være opmærksom på dit indeklima når du gør disse ting. Se med længere nede i artiklen hvordan du gør.

Læs også: Radon – 5 tips til at undgå det i din bolig

Vi kender alle det, at luften i boligen bliver tung. Du har måske ikke fået luftet ud eller har stuen fyldt med gæster. Begge dele vil gøre, at CO2 niveauet i boligen stiger til et niveau hvor du kan fornemme det. Mennesker forurener bl.a. indeklimaet ved udånding af CO2. Derfor kan en stue fyldt med gæster hurtigt få indeklimaet på afveje. Til sammenligning er der i den atmosfæriske luft udenfor en CO2 koncentrationen på ca. 0,041%. Ved udånding er denne op til 100 gange højere.

Højt CO2-niveau i boligen ikke direkte skadeligt for mennesket, men du vil opleve ubehag ved høje koncentrationer. 

3. Fugt

Ligesom luftkvaliteten er fugt i danske boliger et stort problem. Høje fugtkoncentrationer er både skadeligt for bygninger og mennesker. Du ved der er et fugtproblem, når du oplever irritation på huden, øjnene eller luftvejene. Dårlig luftkvalitet vil muligvis give dig hovedpine eller at du føler ubehag. Bygningen kan tage skade ved f.eks. fugtskader og svamp. Oplever du skader på bygningen anbefales du, at kontakte en professionel og/eller din forsikring. 

Vi afgiver alle op mod 2,5 liter fugt i løbet af dagen når vi trækker vejret, sveder, tager bad, laver madlavning og vasker tøj. Fugten kan tydeligt ses en vintermorgen hvor duggen hænger indvendig på vinduerne i soveværelset. Igennem natten stiger fugtigheden pga. afgivelsen af vanddamp gennem sved og udånding fra personer og det kan ses på vinduet, fordi der typisk er en temperatur under dugpunktet her. Dette syn er ikke unormal, men et tegn på at indeklimaet ikke er i orden. 

 

4. Lys

Indeklimaet kan også påvirkes af belysningen. Det kan både være kunstig belysning fra en elektrisk pære eller solens lys udefra. Det kan f.eks. være uhensigtsmæssig hvis du altid blændes af aftensolen i din sofa. Eller hvis din belysning er for svag og ikke giver dig nok lys i de mørke måneder.

Omvendt kan solafskærmning på vinduerne og dæmpbare pære være med til, at give dig en bedre oplevelse af dit indeklima året rundt.

 

Vi ved nu hvad det er der påvirker vores indeklima. Det er derfor relevant, at se på hvordan vi kan forebygge eller bekæmpe dårligt indeklima. Vi har hos Teknik I Hjemmet derfor samlet en række tips til hvordan du forbedre dit indeklima.

 

3 tips til at forbedre dit indeklima

1. Indeklimamåling

Først og fremmest bliver du nødt til, at kende dit indeklima. Der kan være flere ting som du har en indikation om er et problem, men ikke kender nok til. Ligeledes kan der være nogle problemer med indeklimaet som du slet ikke bemærker. Derfor er første skridt, at foretage en indeklima måling. Bare rolig, det kan gøres ret enkelt hvis du kan nøjes med få data.

Sådan laver du en simpel indeklimamåling:

 1. Brug en temperaturføler med hygrometer
 2. Lav målinger 2-3 gange om dagen over en uge – forskellige steder i boligen
 3. Noter temperatur og fugt niveau i et skema

Sådan laver du en avanceret indeklimamåling:

 1. Brug en indendørs luftkvalitetsmåler som denne
 2. Hent app’en for at overvåge og aflæse indeklimaet
 3. Lad enheden stå forskellige steder i huset en dag ad gangen
 4. Noter hvor den er placeret hvilke dage

 

Efter en uge er du klar til, at undersøge dit indeklima nærmere. Har du valgt den simple metode har du en god indikation af din boligs fugt- og temperaturniveauer. Hvis du derimod har valgt den avanceret indeklimamåling har du adgang til både temperatur, fugt, CO2 og lydniveau.

Din indetemperatur bør være mindst 18°C for, at undgå dannelse af skimmelsvamp.

Din luftfugtig måles som en relativ fugtighed. Dvs. denne værdi stiger i og falder modsat af temperaturen. Fugtigheden bør være under 65 % om sommeren og 45 % om vinteren. Din indeklimamåling bør derfor også gentages flere gange hen over året for, at give et korrekt billede. Hver opmærksom på, at fugtigheden kan blive meget lav om vinteren. Dette vil opleves ved tør hud, tørre øjne og tørre slimhinder. Fænomenet med tørt indeklima opleves som regel ved kraftig udluftning via ventilationsanlæg og kan mindskes ved at skrue ned.

CO2 niveauet er normalt ikke et problem i de danske boliger. Du kan dog måle høje niveauer i små rum med flere mennesker eller når du f.eks. har gæster. Det bør dog ikke overskride 0,2 %.

 

Husk: Først når du kender dit indeklima, kan du forbedre det. 

 

2. Udluftning

Den billigste metode til, at forbedre sit indeklima er ved manuel udluftning. Åbne vinduer og døre 3 gange om dagen og skab gennemtræk igennem boligen. Gennemtræk kan være en effektiv metode til, at skifte luften i boligen. Det kræver dog, at du gør noget aktivt 3 gange om dagen og acceptere at vinterkulden kommer med ind nogle måneder om året.

Bolius har lavet en god videoguide til, hvordan du effektiv lufter ud gennem døre og vinduer.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik hos Teknikihjemmet.dk.
I Accept

 

3. Ventilation

En anden metode til at forbedre indeklimaet er ved at bruge teknik. Hos Teknik I Hjemmet anbefaler vi, at man automatisere udluftningen således du altid har et godt indeklima. Du kan f.eks. automatisere udluftningen med en udsugningsventilator med indbygget fugt- og tidstyring.

 

En udsugningsventilator installeres nemt af din lokale elektriker.

En udsugningsventilator er optimal, at placere i et vådrum. Det betyder, at du bør have en i badeværelset og måske en i bryggers. I køkkennet er det emhætten som trækker den forurenede luft ud.

Den sidste løsning vi vil foreslå er installation af et ventilationsanlæg. Det kan virke omfattende og dyrt, men det kan virkelig også gøre noget ved dit indeklima. Med et ventilationsanlæg genvinder du varmen fra den udsugede luft og blæser lun luft ind i boligen. Der er dermed også en energibesparelse, da du undgår at køle boligen ned 3 gange i døgnet i vinterhalvåret.

Læs også: Radon – 5 tips til at undgå det i din bolig

Hvis du overvejer denne løsning, så start med at få 3 uforpligtende tilbud. Det giver dig et overblik og en økonomisk indblik i opgaven. Priserne er fra professionelle virksomheder og indenholder alt hvad der behøves til et færdig anlæg inkl. montering.

Er du en gør-det-selv mand/kvinde kan du indhente et tilbud på alle komponenter og selv montere anlægget. Du kan ved denne løsning spare en del penge, men skal også selv klare alt det hårde arbejde.

 

Læs flere artikler om indeklima her.

Har du spørgsmål til artiklen eller har du bare brug for vejledning til dit at vælge dit produkt er du altid velkommen til, at sende en mail på kontakt@teknikihjemmet.dk