Read Time:7 Minute, 37 Second

Varmepumpe Guide 2023

Der kan være mange penge at spare på varmeregningen, hvis du installere en varmepumpe. Af samme grund er populariteten af varmepumper steget kraftigt siden 2010. Ifølge Dansk Byggeri er antallet af boliger og sommehuse med varmepumpe installeret, i denne periode steget fra 21.000 til 81.000 anlæg. Selve indkøb af en varmepumpe kan være en dyr fornøjelse, men med en klækkelig besparelse på energiforbruget tjener varmepumpen hurtigt sig selv hjem.

Artiklen kan indeholde affiliate-links der gør, at Teknikihjemmet.dk modtager en lille procentdel af fortjenesten hos vores samarbejdspartnere, hvis du vælger at handle hos dem.

Hvordan virker en varmepumpe?

En varmepumpe er opbygget som et lukket kredsløb med kølevæske. Anlægget har en lavtryk- og en højtrykside hvorved energien i luften udenfor kan flyttes og bruges som opvarmning indendørs. Med denne metode er det derfor også muligt, at vende kredsløbet. På den måde kan du have en luft til luft varmepumpe som både kan køle og varme dit hjem op.

En varmepumpe er billig måde at opvarme sin bolig med. Den bruger helt ned til en fjerdedel af den elektricitet, som en el-radiator for eksempel anvender til at opvarme et hus. Desuden er en varmepumpe langt mere miljøvenlig og selvhjulpen end en oliekedel eller et naturgasanlæg. Derudover kræver en varmepumpe betragtelig mindre vedligeholdelse.

 

Varmepumpetyper

Der findes flere forskellige typer varmepumpesystemer. Hvilken type du skal vælge, afhænger af dit behov samt den eksisterende installation. Grundlæggende findes der 4 almindelig typer, som har hver deres fordele og funktioner.

Luft til luft varmepumpe

Luft til luftvarmepumpen er opbygget med en udedel og en indedel. Imellem disse er der kølerør, som transportere kølevæsken. Hver enhed har en ventilator til at afgive eller optage varmen. giver dig varm luft i boligen. Den kan dermed ikke kobles på boligens brugsvand eller radiatoranlæg. Du skal vælge en luft til luft varmepumpe til større rum eller til sommerhuset.

Fordelen med en luft til luft varmepumpe:

  • Billig i indkøb
  • Billig i installation
  • Mulighed for at bruge enheden som aircondition i sommervarmen

 

Luft til vand varmepumpe

Luft til vand varmepumpen er opbygget på samme måde som luft til luft. Forskellen er dog, at indedelen nu afgiver varmen til vand. Dermed kan denne model opvarme vandet til dine radiatorer, gulvvarme samt varmt brugsvand.

Fordelen med en luft til vand varmepumpe:

  • Kan opvarme hele boligen
  • Billig i drift og vedligehold ift. andre varmekilder

 

Jordvarme

En vamrpumpe til jordvarme fungere ved, at der graves slanger ned i haven hvor varmen fra jorden optages i kølevæsken. Varmen fra kølevæsken afgives i varmepumpen, som forsyner boligen med varmt vand til radiatorer, gulvvarme og varmt brugsvand. Der kræves mindst 300 m2 have til en installation med vandrette rør under jorden. Installationen kan også udføres med lodrette rør, hvor kølerørerne bores langt lodret ned, hvorved pladsbehovet i haven mindskes.

Fordelen med en varmepumpe til jordvarme:

  • Kan opvarme hele boligen
  • Billig i drift og vedligehold ift. andre varmekilder
  • Giver den største besparelse ift. de andre varmepumpetyper

 

Varmepumpe til ventilationsanlæg

Varmepumpe i ventilationsanlæg kan opbygges på 2 måder. Den ene metode er ved montering af væskeflader i ventilationsanlæggets indtag- og afkastkanal. På den måde kan energien flyttes fra afkast til indtag eller omvendt afhængig af om man ønsker at køle eller opvarme indblæsningsluften.

Den anden måde en varmepumpe i ventilation kan bruges er, at bruge den opvarmede udsugningsluft til opvarmning af varmt brugsvand. Her vil der blive monteret en væskeflade i udsugningskanalen, som vil flytte energien til boligens brugsvandsanlæg.

Fordelen med en varmepumpe i ventilationsanlæg:

  • Kan opvarme hele boligen
  • Giver mulighed for køling af indblæsningsluften

 

Se også Energistyrelsens film der forklare om de forskellige typer:

 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik hos Teknikihjemmet.dk.
I Accept

 

Store besparelser med en varmepumpe

På enhver varmepumpe er angivet en SCOP-værdi, som er et mål for, hvor energieffektiv enheden er over et helt år. Jo højere en SCOP, desto bedre er varmepumpen til at producere varme. En høj SCOP for luft til vand-varmepumper er mellem 4,5 og 5, mens den for luft til luft-varmepumper er lige under 4. Der kan være stor forskel på, hvor gode de forskellige modeller er til at producere varme.

Generelt har de fleste luft til vand-varmepumper vist sig at holde, hvad de lover, når det kommer til energiforbrug og -effektivitet. Om vinteren kan det være, at varmepumpens energiforbrug er højere, hvis vi er ramt af kolde temperaturer, men energiforbruget skulle gerne udjævne sig over en hel sæson.

Vil du være sikker på at erhverve dig en varmepumpe, der lever op til sine meritter, kan du tjekke Energistyrelsens hjemmeside, hvor du finder en liste over varmepumper fra forskellige producenter. Varmepumpernes energieffektivitet er testet af et uafhængigt laboratorium.

 

Hvad er COP, SCOP og SEER?

COP, SCOP og SEER er alle benævnelser for hvor effektiv anlægget er.

COP er en forkortelse for Coefficient Of Performance, som fortæller hvor meget effekt du får ud af anlægget i forhold til den tilførte. Det er dermed forholdet mellem den tilførte strøm og varmepumpens afgivne varmeenergi. COP faktoren måles dog i optimale forhold og tager derfor ikke hensyn til varierende driftsforhold hen over året.

SCOP er en forkortelse for Seasonal Coefficient Of Performance, som er COP-faktoren hvor varierende driftsforhold er indregnet. Disse forhold er f.eks. temperaturen udendørs.

SEER er en forkortelse for Seasonal Energy Efficiency Ratio, som fortæller hvor effektiv anlægget er hen over fyrringsæsonen. SEER værdien måles og beregnes ud fra fastlagte parametre, hvorfor denne værdi kan bruges til sammenligning af forskellige anlægsproducenter.

 

Hvad koster en varmepumpe?

Luft til luft-varmepumpen egner sig godt til sommerhuse, der er opvarmet via el. Varmepumpen benytter varmen i udeluften, som så cirkuleres rundt inde i huset. En sådan varmepumpe koster cirka 10.000 kroner inkl. professionel montering og vægbeslag. Du kan muligvis få energitilskud på op til 4.000 kr., som kan fratrækkes denne pris.

De fleste helårshuse varmes op med vand. Her bør du derfor vælge en luft til vand-varmepumpe eller et jordvarmeanlæg, som dog også er væsentlig dyrere. Luft til vand-varmepumpen ligger i prislejet 80.000-100.000 kroner. En sådan installation kan til gengæld sænke din varmeregning betydeligt og kan være hurtig tjent hjem. Desuden kan der ved luft til vand og jordvarmeanlæg opnås energitilskud på helt op til 7-8.000 kr.

 

Energitilskud og håndværkerfradrag

Energitilskud kan opnås ved de fleste renoveringer hvor der opnås en energibesparelse efterfølgende. Størrelsen på tilskuddet afhænger af den opnåede energibesparelse og hvad du har fået lavet.

Tilskudet kan søges hos energiselskaberne eller direkte igennem håndværkeren du hyrer. Samarbejdspartnerne hos Teknikihjemmet.dk hjælper dig hele vejen og modregner energitilskuddet i din pris. Se link til vores samarbejdspartnere nederst i artiklen.

Læs mere om energitilskud i Energistyrelsens informationsfolder her.

 

Håndværkerfradrag kan åbnes ved en lang række serviceydelser og håndværksydelser. Fradraget er også kendt som servicefradrag.

For at opnå håndværkerfradrag i år 2019 skal regningen være betalt senest d. 29. februar 2020.

Fradrag for håndværksydelser er i 2019 12.200 kr. pr. person.

Læs mere om hvordan du indtaster håndværkerfradrag på Skats hjemmeside her.

 

Dét skal du være opmærksom på

En varmepumpes energiforbrug bliver naturligvis påvirket af, om dit hus er godt isoleret samt din familiens generelle adfærd. Hvis der er utætte vinduer på 1. sal, eller børnene ofte leger i haven og glemmer at lukke verandadøren bag sig, er det klart at varmepumpen kommer på overarbejde.

En luft til vand-varmepumpe skal være opstillet minimum fem meter fra skellet til naboen, da den genererer en del støj. En velgennemtænkt placering af varmepumpen kan forhindre de værste støjgener. Det er også muligt at tilkøbe forskellige støjdæmpende remedier til pumpen.

Produkterne har forskellige støjniveauer, så det er en væsentlig ting at få tjekket op på i databladet, inden du investerer i varmepumpen.

Det anbefales at benytte sig af en autoriseret installatør, når luft til luft-varmepumpen skal installeres i huset.

Luft til vand-varmepumpen installeres typisk udendørs på et stativ over jordoverfalden, hvor der trækkes rør fra pumpen til varmtvandsbeholderens tilslutning.

 

Lokalplaner og servitutter

Ud over isolering og støj, bør du undersøge lokalplaner og servitutter for dit område. Der kan være krav omkring støj og respektafstande til skel.

På samme måde kan der også være tilslutningspligt på fjernvarme eller naturgas i dit område. Spørg evt. dit energiselskab til råds.

 

Her får du den bedste pris

Der findes utallige modeller af varmepumper på det danske marked. Udviklingen blandt varmepumper har presset priserne godt ned og du har derfor mulighed for at finde en kvalitets varmepumpe til en god pris.

Hos vores samarbejdspartner Heatnow, finder du kvalitets luft til luft varmepumper til markedets bedste priser. Du kan nemt tilføje udstyr og montage til din bestilling, ligesom de selvfølgelig hjælper dig med energitilskuddet.

 

 

 

 

Har du spørgsmål til artiklen eller har du bare brug for vejledning til dit at vælge dit produkt er du altid velkommen til, at sende en mail på kontakt@teknikihjemmet.dk

 

Læs flere artikler om indeklima her.